Política de Qualitat

A SERRA CAPMANY S.L. volem que el disseny i desenvolupament dels nostres projectes satisfacin les necessitats així com els requeriments inherents a les activitats dels nostres clients.

L’organització té com a compromís complir les dates de lliurament, el pressupost acordat i lliurar els projectes amb eficiència.

A SERRA CAPMANY S.L. treballem dia a dia per aconseguir un grau més alt de fiabilitat per als nostres clients, respectant els marcs legals i reglamentaris que siguin aplicables als nostres projectes. El treball de SERRA CAPMANY S.L. es realitza a través de processos.

La direcció de SERRA CAPMANY S.L. es compromet fermament a proporcionar els recursos necessaris, tant humans com tècnics, per tal d’assolir una millora continua en la qualitat dels seus projectes i el seu sistema de gestió.


Forma part de la política de l’empresa:

 • La innovació tècnica, és a dir, la prescripció de nous productes del mercat als projectes.
 • El compromís i la fiabilitat de complir amb les exigències, requisits i normativa reglamentaria, dels nostres clients.
 • Difondre a tota l’organització els objectius i criteris del SGQ.
 • Implantar i fer el seguiment dels indicadors necessaris per assegurar la qualitat del servei. Controlant la producció, costos, recursos humans i materials.
 • Retroalimentació de la informació.
 • Vetllar per treballar en unes condicions òptimes, mitjançant l’avaluació de riscos que puguin sorgir durant els processos.
 • Contem amb personal qualificat i formació continuada dels nostres treballadors, per aconseguir els objectius esperats.
 • Consolidar un procés de millora continua en el funcionament de l’empresa.
 • Fomentar i aconseguir un ambient relaxat i motivador per tots els membres de l’empresa.
 • Comunicar la política a totes les parts interessades per fer-los conscients de les seves obligacions individuals.
 • Revisar periòdicament la política per assegurar que continua sent pertinent i apropiada per aconseguir els objectius establerts per la nostra empresa.
 • Compromís i millora continua del nostre sistema de qualitat basat en la norma ISO 9001.