for printer
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
PROJECTES
LEGALITZACIONS
SERVEIS
CLIENTS
EXPERIÈNCIA
CONTACTE
© 2010. SC enginyeria.
Reservats tots els drets
PROJECTES
 • SC a Projectes executius integrals de les següents instal·lacions:
  • Electricitat (Alta i Baixa Tensió).
  • Subministrament de gas.
  • Calefacció i climatització.
  • Fontaneria.
  • Sanejament.
  • Comunicacions.
  • Contra incendis.
  • Gasos medicinals.
  • Protecció i Seguretat.
  • Telecomunicacions.
 • SC a Energies renovables, estalvi energètic.
 • SC a Estudis de Prevenció de Riscos.
 • SC a Estudis Mediambientals.
 • SC a Instal·lacions Industrials.
 • SC a Emmagatzematge de Productes Químics i Petrolífers.

Igualment fem col·laboracions puntuals com:
 • Estudis acústics.
 • Minimització de residus.
 • Insonorització.
 • Energia solar.
 • Protecció patrimonial.

Treballem tota la gama de l’enginyeria, entre altres: Instal·lacions de vapor, oli tèrmic, xarxes d’aire comprimit, instal·lacions frigorífiques, etc.