for printer
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
PROJECTES
LEGALITZACIONS
SERVEIS
CLIENTS
EXPERIÈNCIA
CONTACTE
© 2010. SC enginyeria.
Reservats tots els drets
SERVEIS

A SC enginyeria garantim els terminis amb la més gran qualitat i el mínim cost.

Gestió de projectes i obres:

Efectuem la Direcció Integrada de Projectes (Project Management) amb suport a la propietat en control d’obres, duent a terme un seguiment personalitzat:

Definició dels objectius.

 • Previsió de costos, garantint els terminis de lliurament.
 • Assessorament continu i resolució de qualsevol incidència o tràmit davant l’Administració, tot fent un seguiment exhaustiu fins a la seva complerta tramitació.
 • Organització, planificació, programació i control de totes i cadascuna de les fases del projecte.
 • Col·laboració directa amb projectistes, contractistes, tècnics i proveïdors.

Control de qualitat:

La nostra metodologia de treball, adaptada a les exigències de la norma ISO 9001, inclou revisions parcials i una de total de les feines que duem a terme durant el seu procès d’elaboració, de manera que garantim una feina sense falles en el seu producte final, ja que ha estat auditada en diferents ocasions per a la nostra total seguretat.


Serveis complementaris:

 • Assessorament tècnic i informació continua de noves normatives i de les seves modificacions.
 • Revisions i inspeccions periòdiques obligatòries:
  • Aparells a pressió.
  • Equips frigorífics.
  • Instal·lacions de gas.
  • Aparells elevadors.
  • Instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics.
  • Instal·lacions de productes químics.
 • Programació de les adequacions que requereixen les instal·lacions.

Consultoría – Asesoría:

El nostre personal posa al seu servei, per a assessorar-lo en qualsevol fase del projecte, fins i tot, acabat aquest, ja sigui pel que fa a qüestions tècniques com legals, notificant-li periòdicament les modificacions, derogacions i novetats de la normativa vigent.

Aquests serveis ens caracteritzen i ens diferencien, donat que oferim un servei global que inclou solucions tècniques i seguiment legal i tecnològic.