for printer
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
PROJECTES
LEGALITZACIONS
SERVEIS
CLIENTS
EXPERIÈNCIA
CONTACTE
© 2010. SC enginyeria.
Reservats tots els drets
CLIENTS

Establim un tracte directe i personal amb els professionals que representen les seves empreses. La projecció de la nostra feina es basa en la qualitat i el bon servei, amb la finalitat de que el nostre client senti satisfetes les seves necessitats i inquietuds. Gràcies a aquesta filosofia mantenim amb els nostres clients una relació complerta que supera les seves expectatives inicials.

Complim amb les exigències, tant en terminis com en pressupostos d’execució, de manera que, el cost professional s’ajusta al projecte realitzat.

L’experiència que ens avala ens permet prestar serveis en molts diversos camps, fent tot tipus de projectes d’enginyeria, públics i privats, i igualment al sector industrial.

  • Edificació d’habitatges i aparcaments.
  • Edificacions industrials i magatzems.
  • Centres comercials i oficines.
  • Hotels i cinemes.
  • Museus i biblioteques.
  • Escoles i centres esportius.
  • Hospitals i residències.
  • Parcs de bombers.
  • Indústria.