for printer
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
PROJECTES
LEGALITZACIONS
SERVEIS
CLIENTS
EXPERIÈNCIA
CONTACTE
© 2010. SC enginyeria.
Reservats tots els drets

SC enginyeria és una empresa formada per un equip de professionals altament qualificats que se superen dia a dia en qualitat, garantint d’aquesta manera als nostres clients, el millor servei i la màxima fiabilitat tècnica. Durant més de 30 anys aquesta ha estat la nostra màxima, consolidant la nostra trajectòria professional.

SC enginyeria ha anat creixent de la ma de les noves tecnologies, incorporant els més avançats sistemes de disseny, càlcul i confecció de projectes, sense oblidar la pauta que ens ha caracteritzat i diferenciat sempre: l’estudi exhaustiu i l’adequada aplicació de la normativa corresponent a cada cas.

La nostra labor va més enllà de la estricta demanda puntual del client: aconsellem sobre les possibles opcions, posant al seu servei la nostra experiència i coneixements generals, tot oferint una visió més àmplia i adient a les seves especificacions.